5 juli 2016 - 'De Trein' - Afscheidsavond Groep 8 van de Prins Willem-Alexanderschool


Dinsdagavond 5 juli liep de aula van de PWAschool vol met ouders en familieleden van de groep 8 schoolverlaters. Na de ontvangst met koffie of fris werd iedereen hartelijk welkom geheten door juf Trudie en direct daarna begon de uitvoering van de hilarische maar ook spannende musical 'De Trein'. Na afloop van de musical was er even tijd voor een pauze waarna het iets meer officiële deel werd begonnen door Elske Griffioen als vervanger van de voorzitter van de schoolraad. Juf Trudie zorgde, als afscheidswoord, voor een humoristische filmische terugblik waarbij alle groep 8 'afzwaaiers' stuk voor stuk even de revue passeerden. Na de afscheidswoorden van juf Joke werden allen toegezongen door de leerkrachten, gevolgd door een gezamenlijk zingen door groep 8. Hierna ontvingen de leerlingen uit handen van Elske Griffioen een Bijbel, hun oorkonde van juf Joke, hun rapport en foto kregen ze van juf Trudie, van juf Lieske een mooi afscheidsboek en een bloem van juf Gerda. Na een slotlied werd, door de leerlingen en hun ouders, uitvoerig afscheid genomen van de leerkrachten.   (91 foto's)

Terug > Menu