Woensdagmorgen 5 april heeft juf Trudie haar groep 8 leerlingen even "overgedaan" aan burgemeester Christiaan van der Kamp voor een lesuur over het belangrijke wederzijds respect in de samenleving. Een onderwerp waarvan het ontbreken ervan, met name in de afgelopen periode in Arnhem, helaas weer eens duidelijk het nieuws heeft gehaald. Ontspannen op een tafeltje voor de klas gezeten ontstonden er al snel boeiende gesprekken tussen de burgemeester en de leerlingen in het lokaal. Geen onderwerp werd gemeden en dat kwam het open gesprek en gedachten uitwisseling zeer ten goede.
Bijna aan het eind van het lesuur was er voor de leerlingen volop gelegenheid om aan de burgemeester allerlei vragen te stellen en daarbij kwam ook de ambtsketting en de betekenis van de verschillende onderdelen daarvan ter sprake. Het bleek dat de ketting is samengesteld uit een zestal beeltenissen van de wapens van de verschillende dorpen en buurtschappen waar onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk uit bestaat. Als sluitstuk mochten alle leerlingen de best wel zware ambtsketting even om hebben en samen met de burgemeester op de foto.     (31 foto's)

Terug > Menu

( Geef per e-mail de naam en nummer, rechtsonder in de hoek van de foto, door om de originele versie van deze foto per e-mail te ontvangen )