Met een gesimuleerde verkiezing heeft groep 8 van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder de werkelijkheid heel getrouw nagebootst.
Als eerste zijn er door de leerlingen een aantal partijen, elk met hun specifieke voorkeuren en programma geformeerd. Zo onstonden er een PVDG (Partij Voor De Gelijkheid), een EGV (Eerlijkheid Gaat Voor), een PVW (Partij Voor Waarder), PVDV (Partij Voor De Veiligheid) en een BVN (Beter Voor Nederland). Elk van deze partijen had zijn heel eigen partijvertegenwoordigers en uiteraard ook aanplakbiljetten met daarop een weergave van de doelstellingen. Donderdagmorgen 22 maart konden de andere leerlingen-klasgenoten, in een nagebootst stembureau met stemhokjes in het eigen klaslokaal, hun stem komen uitbrengen en al even werkelijkheidsgetrouw het stembiljet in een afgesloten stembus deponeren. Nadat iedereen zijn stem had uitgebracht konden de stemmen worden geteld. De uitslag maakte duidelijk dat ook hier veiligheid, gelijkheid en eerlijkheid, gevolgd door lokaal belang, een belangrijke voorkeur genoten en dat in een lokale verkiezing het landelijke aspect veel minder zwaar meetelt. Een uitkomst die eigenlijk verrassend veel overeenkomst vertoont met de werkelijkheid van de recente echte verkiezing.    (41 foto's)

Terug > Menu

- Geef per e-mail naam en nummer, rechtsonder in de hoek van de foto, door om het originele fotobestand per e-mail te ontvangen -