De PWAschool in Waarder heeft in de afgelopen weken, met de leerlingen in de verschillende groepen, intensief aandacht besteed aan de doelen waar stichting IJM (International Justice Mission) zich breed voor inzet. Deze stichting helpt mensen zicht te bevrijden uit moderne slavernij en arbeidsuitbuiting. Daarnaast streeft stichting IJM naar het oppakken en een berechting van de daders. Ter ondersteuning van dit mooie en goede doel hebben de leerlingen verschillende acties bedacht om geld in te zamelen. O.a. door op 25 april een restaurant in school te houden en allerlei artikelen, zoals boeken, fotolijstjes, snoep en bloembakjes en bloemstukjes te verkopen. Naast dit was er door de leerlingen een museum ingericht met maquettes van o.m. voorvallen en situaties uit de tweede wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld het bombardement op Rotterdam, de invasie in Normandië, maar ook van de kranslegging op de Dam in Amsterdam.
Dit museum kon, met een toegangsprijs(je) t.b.v. het goede doel, uitgebreid worden bewonderd. Groep 8 heeft, met wisselende onderwerpen, een hele gesponsorde nacht, van ‘s-avonds 7 uur tot de volgende morgen 7 uur, les gehad van verschillende leerkrachten die gezamenlijk met hen deze nacht doortrokken. De magen werden in de nachtelijke uurtjes gevoed door het eveneens gesponsorde fruit en ander lekkers van de plaatselijke Plus en ouders die e.e.a. tot diep in de nacht kwamen brengen ter ondersteuning van deze gedreven volhouders. Door middel van sponsoring door particulieren en de lokale bedrijven en door de verkoop is door groep 8 het prachtige bedrag van 2250 euro, en door de hele school totaal maar liefst 3157 euro voor stichting IJM bijeengebracht.

(93 foto's)
Terug > Menu