Na enkele opvoeringen van de musical 'GELDKOORTS' gedurende de voorgaande dagen, was dinsdagavond 10 juli de definitieve en laatste uitvoering voor de ouders en was dit ook de feitelijke echte afscheidsavond van Groep 8. Bij binnenkomst werden alle bezoekers hartelijk ontvangen met koffie of iets anders en een heerlijk Prins Willem-Alexanderschool gebakje. Na een korte introductie door juf Lieske ging de amusante musical, met veel grappige verwikkelingen, van start. Na afloop van de musical was er even een korte pauze, gevolgd door afscheidswoorden door een lid van de Schoolraad en werden door de leerkrachten, de leerlingen samen met hun aanwezige ouders, een psalm en andere liederen gezongen. Dit werd gevolgd door een bedankje van de leerlingen aan hun leerkrachten en werden leuke presentjes als herinnering overhandigd. Ook de leerkrachten van groep 8, juf Lieske en juf Sarah, hadden nog enkele mooie afscheidswoorden. In een laatste officiële handeling ontvingen alle groep 8 schoolverlaters een Bijbel van Dirma Brand, een oorkonde door juf Joke, hun rapport en een foto door juf LIeske, een afscheidsboek door juf Sarah en een bloem uit handen van juf Trudie. Hierna volgde nog een gezamenlijk slotlied en het afscheid van de leerkrachten door zowel de leerlingen als hun ouders.

(100 foto's)
Terug > Menu