Druk bezochte LEGO speelmiddag georganiseerd door Speeltuinvereniging Wildebras in Driebruggen. Zeker zestig kinderen hebben woensdagmiddag 6 februari gebruik gemaakt van de door Speeltuinvereniging Wildebras in Driebruggen georganiseerde LEGO speelmiddag. Deze vond deze keer plaats in de centrale ruimte van basisschool De Lelie.
(33 foto's) - 10 februari 2019 toegevoegd

Donderdagavond 20 december kwamen leerlingen en hun familieleden, met de leerkrachten van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder samen, voor een gezamenlijke beleving en viering van de kerstgedachte in de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder. Om beurten werd door de leerkrachten over het kerstverhaal voorgelezen en veel samen gezongen. Aan het eind van de viering was er voor alle leerlingen een duurzaam elektrisch kaarsje als aandenken aan de bijzondere boodschap van het licht.
(63 foto's) - 23 december 2018 toegevoegd

De kerstviering van Basisschool De Wegwijzer in Driebruggen vond woensdagavond 19 december plaats in de overvolle PKN Gereformeerde Kerk van Waarder. Bij binnenkomst in de kerk werd door de leerlingen, als symbool van het licht, een lantaarn binnengedragen en rond het podium neergezet waarop ook het door hen boeiend uitgebeelde kerstverhaal zich, doorweven met veel gezamenlijke zang, verder afspeelde.
(66 foto's) - 23 december 2018 toegevoegd

Speeltuinvereniging 'Wildebras' heeft woensdagmiddag 21 november een spannende kinderbingo met veel mooie prijzen georganiseerd in Dorpshuis Custwijc Driebruggen. Zo ongeveer 40 kinderen van groep 1 tot en met groep 8 beleefden een spannende middag en velen gingen met leuke prijzen naar huis en voor de iets minder gelukkigen was er na afloop bij de uitgang nog een leuk presentje.
(25 foto's) - 5 december 2018 toegevoegd


Maandagmiddag 5 november hielden de leerlingen van de Ned.Herv.Basisschool DE LELIE een kleedjesmarkt
ten bate van Kinderhuis 'Goeie Hoop' in Zuid-Afrika.
(45 foto's) - 12 november 2018 toegevoegd


Door Speeltuinvereniging 'Speelvreugd', op woensdag 3 oktober, in de aula van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder georganiseerde LEGO-middag.
(46 foto's) - 5 oktober 2018 toegevoegd

Na enkele opvoeringen van de musical 'GELDKOORTS' gedurende de voorgaande dagen, was dinsdagavond 10 juli de definitieve en laatste uitvoering voor de ouders en was dit ook de feitelijke echte afscheidsavond van Groep 8.
Bij binnenkomst werden alle bezoekers hartelijk ontvangen met koffie of iets anders en een heerlijk Prins Willem-Alexanderschool gebakje.
(100 foto's) - 15 juli 2018 toegevoegd

Roy Oudenbroek, de vader van een leerling van Basisschool De Wegwijzer in Driebruggen, gaat meedoen aan de Africa Classic. Dat is een zes dagen lange fietstocht van 400 km door Tanzania t.b.v.de fondsenwerving voor het werk van Amref Flying Doctors aldaar. Voor de school en de leerlingen was dit een reden om het doel te steunen met een locale sponsoractie.
(67 foto's) - 29 juni 2018 toegevoegd

De Prins Willem-Alexanderschool in Waarder is op 31 mei benoemd tot 'Afvalvrije school 2017-2018'. De afgelopen tijd heeft groep 8 van de Prins Willem-Alexanderschool meegedaan aan een afvalbattle. Er is daarvoor gestreden tegen een aantal andere basisscholen uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Door middel van allerlei originele en zelfbedachte acties konden punten worden verdiend. Groep 8 heeft hiervoor ontzettend z‘n best gedaan en is uiteindelijk op de 2e plaats geëindigd.
(30 foto's) - 4 juni 2018 toegevoegd

De PWAschool in Waarder heeft in de afgelopen weken, met de leerlingen in de verschillende groepen, intensief aandacht besteed aan de doelen waar stichting IJM (International Justice Mission) zich breed voor inzet. Deze stichting helpt mensen zicht te bevrijden uit moderne slavernij en arbeidsuitbuiting. Daarnaast streeft stichting IJM naar het oppakken en een berechting van de daders.
(93 foto's) - 29 april 2018 toegevoegd

Om de laatste lesdag van hun PLUSklasjuf Brenda een extra tintje te geven hadden haar leerlingen iets speciaals bedacht. Juf Brenda had van hen een brief ontvangen waarin werd medegedeeld dat zij ter gelegenheid van deze laatste lesdag van huis zou worden opgehaald met speciaal vervoer.
Op de brief was daarvoor een afbeelding toegevoegd van een verlengde limousine.
(40 foto's) - 21 april 2018 toegevoegd


In alle lokalen konden de leerlingen genieten van een Paaslunch met boterhammem, broodjes,
diverse beleg en uiteraard een ei.
(23 foto's) - 29 maart 2018 toegevoegd

Met een gesimuleerde verkiezing heeft groep 8 van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder de werkelijkheid heel getrouw nagebootst. Als eerste zijn er door de leerlingen een aantal partijen, elk met hun specifieke voorkeuren en programma geformeerd. Zo onstonden er een PVDG (Partij Voor De Gelijkheid), een EGV (Eerlijkheid Gaat Voor), een PVW (Partij Voor Waarder), PVDV (Partij Voor De Veiligheid) en een BVN (Beter Voor Nederland).
(41 foto's) - 25 maart 2018 toegevoegd

Op donderdagmorgen 8 maart stonden de "Luizenpluizers", een groep van acht actief bij de school betrokken moeders, weer paraat voor de periodieke controle van de leerlingen in "De Wegwijzer", de Christelijk Nationale Basisschool in Driebruggen.
Groep voor groep, begonnen bij de jongsten, passeerden alle leerlingen de vaardige handen en secuur oplettende ogen van de toegewijde "Luizenpluismoeders", maar eigenlijk werden er, overigens geheel volgens verwachting, ook bij deze controle geen ongewenste 'bewoners' aangetroffen.
(52 foto's) - 25 maart 2018 toegevoegd


Waarder heeft al jaren lang een actief "OPA-team" wat zich bezig houd met echt van alles en nog wat. Heel vaak hebben die activiteiten raakvlakken met de jongeren in het dorp. Het zijn dan bijvoorbeeld kleine klusjes in en aan de speeltuin, voorzieningen rond jaarlijkse huttenbouw-speelweek, en nog veel meer.
(14 foto's) - 25 maart 2018 toegevoegd

Als vervolg op de excursie cq. het kennismakingsbezoek aan de VIOS trappenfabriek in september 2017, hebben op initiatief van Arjan Griffioen, directeur van bouw en aannemingsbedrijf Goudriaan Jongerius in Waarder, de groep 7 en 8 basisschoolleerlingen van De Wegwijzer in Driebruggen en de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder deze keer een bezoek gebracht aan het technisch hoog geautomatiseerde melkveebedrijf van de Fam. Vollering in Waarder.
(81 foto's) - 9 december 2017 toegevoegd


De op zaterdagavond 4 november door speeltuinvereniging ‘Speelvreugd’ in Waarder georganiseerde lampionnenoptocht kan met ruim vijftig jonge deelnemers en deelneemsters terugzien op een leuk en succesvol evenement.
(29 foto's) - 10 december 2017 toegevoegd

Omdat leerlingen aan het eind van hun basisschooltijd veel minder vaak kiezen voor een technische richting via een VMBO-vakopleiding heeft Arjan Griffioen, directeur van bouw en aannemingsbedrijf Goudriaan Jongerius in Waarder, in samenwerking met de leiding van de scholen in Waarder en Driebruggen, het initiatief genomen om leerlingen van de twee hoogste groepen alvast kennis te laten maken met de vele mogelijkheden die er voor hen zijn in de technische beroepen.
(48 foto's) - 30 september 2017 toegevoegd


Nadat er een flink aantal weken aan is gewerkt is op woensdagavond 16 augustus door burgemeester Christiaan van der Kamp de volledig gerenoveerde kinderspeeltuin 'Speelvreugd' aan de Koningin Julianastraat 8a heropend.
(50 foto's) - 19 augustus 2017 toegevoegd


De vakantiespelen-huttenbouw in Driebruggen begonnen donderdagavond 17 augustus in de bovenzaal van Custwijc met gezellig knutselen en plakken. Er waren voorbeelden voor het maken van een boemerang, maar ook voor een molentje en schaapjes en dat had alles te maken met het thema van de vakantiespelen, namelijk "De Boerderij".
(176 foto's) - 28 augustus 2017 toegevoegd


De vakantiespelen-huttenbouw activiteiten in Waarder, met als titel en thema “De Waarderse Wildernis”, mochten, net als voorgaande jaren, weer worden gehouden op het gastvrije erf van Boer Bert aan De Groendijck 59a en het naastgelegen weiland.
(100 foto's) - 22 augustus 2017 toegevoegd


Waarder heeft opnieuw een bibliotheek. In samenwerking met de PWAschool heeft Stichting Bibliotheek De Groene Venen een locatie waar, voor inwoners van alle leeftijden, het lenen van boeken kan plaatsvinden. Er is een wisselende collectie boeken voor jeugdigen maar ook voor volwassenen aanwezig.
(58 foto's) - 8 juni 2017 toegevoegd


Op 16 mei 2017 deden van de drie scholen, de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder en de Wegwijzer en de Lelie in Driebruggen, in totaal 61 leerlingen mee aan het fietsverkeersexamen. Hiervan hebben er 54 het examen met succes volbracht.
De anderen mogen het volgend jaar nog een keertje overdoen.
(60 foto's) - 17 mei 2017 toegevoegd


Vooruitlopend op Koningsdag was daar vrijdagmorgen 21 april het gezamenlijke lekker en gezonde ontbijt voor alle groepen, gevolgd door diverse spelletjes, wedstrijden, een tennisclinic en een sponsorloop door de oudere groepen bij de tennisbanen. De jongere groepen hielden hun sponsorloop rondom de Màximalocatie.
(139 foto's) - 28 april 2017 toegevoegd


Woensdagavond 12 april 2017 was er voor de leerlingen van alle groepen, hun familieleden en andere betrokkenen, een gezamenlijke Paasdienst in het gebouw van de Gereformeerde Kerk van Waarder. Met zang door de diverse groepen leerlingen en een met projectiebeelden ondersteunde vertelling werd het verhaal van Pasen gebracht.
(57 foto's) - 13 april 2017 toegevoegd

Ongeveer vanaf de opening van de Huiskamer van Waarder is er een mooie samenwerking tussen de, aan de overkant van de straat gelegen, Prins Willem-Alexanderschool en de Welzijnsstichting Kerverland.
Eenmaal per maand, op de eerste donderdag, is er dan in de vorm van een gezamenlijke lunch een ontmoeting tussen een groepje leerlingen en enkele senioren uit het dorp.
(30 foto's) - 13 april 2017 toegevoegd


Woensdagmorgen 5 april heeft juf Trudie haar groep 8 leerlingen even "overgedaan" aan burgemeester Christiaan van der Kamp voor een lesuur over het belangrijke wederzijds respect in de samenleving. Een onderwerp waarvan het ontbreken ervan, met name in de afgelopen periode in Arnhem, helaas weer eens duidelijk het nieuws heeft gehaald.
(31 foto's) - 13 april 2017 toegevoegd


Zondag 26 maart'17 was het een volle kerk tijdens een gezamenlijke dienst met de leerlingen en het schoolteam van Chr. Basisschool De Wegwijzer in Driebruggen, tesamen met hun ouders, grootouders en broertjes en zusjes.
De plek achter de toetsen van het orgel werd ingevuld door Martin Mans.
(51 foto's) - 26 maart 2017 toegevoegd


Het bleef wel droog, maar het weer werkte zaterdag 18 maart verder niet echt mee bij het paaseieren zoeken en de spelmiddag
van speeltuinvereniging Speelvreugd in Waarder
(60 foto's) - 25 maart 2017 toegevoegd

Woensdagmiddag 1 februari hebben meer als 120 kinderen zich kostelijk vermaakt met een welhaast onuitputtelijke hoeveelheid LEGO-blokjes en andere figuurtjes in de, tot de rand gevulde, centrale hal en aula van basisschool 'De Lelie' te Driebruggen.
Jongens en meisjes van de groepen 1 t/m 8 gingen volledig op in het ontwerpen en samenstellen van hun unieke creaties.
(38 foto's) - 9 februari 2017 toegevoegd

Op 21 december heeft de hele school, met de kinderen, familie en vrienden, het Kerstfeest gevierd in de
Gereformeerde Kerk in Waarder.
De kerk zat flink vol en de kinderen zagen er allemaal heel feestelijk uit.
Het team van de Wegwijzer wenst allen hele goede feestdagen toe en een gelukkig nieuw jaar!
(55 foto's) - 22 december 2016 toegevoegd

Vrijdagmorgen 9 december werd Janny Kastelein, in Driebruggen beter bekend als 'Juf Janny', in haar vertrouwde school 'De Wegwijzer' door leerlingen, ouders, collegas en ook oud collega's feestelijk in het zonnetje gezet vanwege haar 40-jarig onderwijs jubileum. In de centrale aula in de school was voor haar een uitbundig versierde stoel neergezet en met alle leerlingen om haar heen werd ze, door alle aanwezigen, als het ware bedolven onder een enorme bloemenhulde.
(54 foto's) - 11 december 2016 toegevoegd

Woensdagmiddag 9 november kwamen meer als vijftig kinderen af op de door speeltuinvereniging Wildebras
in de bovenzaal van Custwijc georganiseerde kinderbingo in Driebruggen.
(28 foto's) - 15 november 2016 toegevoegd

Lampionnentocht van speeltuinvereniging Speelvreugd en een Halloween-spooktocht vanaf tennisvereniging SlagWaardig
op zaterdagavond 29 oktober 2016
(26 foto's) - 3 november 2016 toegevoegd

Woensdagmiddag 21 september hebben ruim 50 kinderen zich kostelijk kunnen vermaken met de door speeltuinvereniging 'Speelvreugd' georganiseerde LEGO-middag in de aula en gymzaal van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder.
(57 foto's) - 25 september 2016 toegevoegd

Dinsdagavond 5 juli liep de aula van de PWAschool vol met ouders en familieleden van de groep 8 schoolverlaters. Na de ontvangst met koffie of fris werd iedereen hartelijk welkom geheten door juf Trudie en direct daarna begon de uitvoering van de hilarische maar ook spannende musical 'De Trein'.
(91 foto's) - 7 juli 2016 toegevoegd

De beide speeltuinverenigingen, Speelvreugd uit Waarder en De Wildebras uit Driebruggen, organiseerden woensdagmiddag 25 mei 2016 gezamenlijk een bijzondere Zeskamp/speelmiddag voor de kinderen, met "Jungle" als thema, op het picknickterrein langs de Groendijck.
Op het grasveld stonden een aantal spannende en zeer uitdagende toestellen/luchtkussens opgesteld.
(61 foto's) - 26 mei 2016 toegevoegd

Voorafgaand aan de scholendienst op zondag bezocht ds. Erick Versloot vrijdagmorgen 8 april alle groepen in de Wegwijzer - Driebruggen. De leerlingen kregen en gebruikten volop de gelegenheid om hun creatieve ideeen en impressies te tonen en hun vragen te stellen aan de dominee. Zondagmorgen werden alle kerkbezoekers bij de deur door een groep leerlingen van de school verwelkomt.
(37 en 45 foto's) - 11 april 2016 toegevoegd

Vanwege de reünie voor het 125 jarig bestaan van de school in Waarder, de school welke later de naam Prins Willem-Alexanderschool heeft gekregen, was het zaterdag in Waarder een buitengewoon drukke dag. Een dankdienst in de NH Kerk, gevolgd door, koffie en fotopresentaties in gebouw De Oude School en de Geref. Kerk en om 1 uur een grote veiling in het huidige nieuwe schoolgebouw.
(39 foto's) - 29 maart 2016 toegevoegd

Vanwege de reünie voor het 125 jarig bestaan van de school in Waarder, de school welke later de naam Prins Willem-Alexanderschool heeft gekregen, was het zaterdag in Waarder een buitengewoon drukke dag. Een dankdienst in de NH Kerk, gevolgd door, koffie en fotopresentaties in gebouw De Oude School en de Geref. Kerk en om 1 uur een grote veiling in het huidige nieuwe schoolgebouw.
(98 foto's) - 8 november 2015 toegevoegd

De groepen 5, 6 , 7 en 8 van basisschool De Wegwijzer in Driebruggen deden donderdag 15 oktober, verdeeld in groepjes, wisselend een hele serie leuke en leerzame proefjes.
(32 foto's) - 15 oktober 2015 toegevoegd

De jaarlijkse 'kleedjesmarkt', waar de schoolkinderen de door hen gelezen boeken en bladen tekoop aanbieden, was ook dit jaar weer een druk bezocht evenement. Behalve door vele de kinderen zelf was het ook druk vanwege de meegekomen opa's, oma's, en ouders, die vanzelfsprekend werden aangekeken voor net die extra paar centjes voor dat ene aantrekkelijke boekje.
(27 foto's) - 15 oktober 2015 toegevoegd

De huttenbouw in Driebruggen had dit jaar "De Toekomst" als thema. Bij de ingang was het bekende aan de Groendijck gelegen terrein, geheel in stijl, voor zien van een rokende raket en konden de kinderen via een kosmisch "zwart gat" naar binnen. Na de officiële opening door de burgemeester was het al snel een drukte van belang en verrezen er een aantal futuristische bouwwerken.
(118 foto's) - 2 september 2015 toegevoegd

Vanwege de uiterst deplorabele toestand waarin het grasveld en parkje aan de Mr. Pieter van Vollenhovenstraat, na de renovatie van de wijk, was achtergebleven en het daardoor noodzakelijk geworden rooien van de mooiste, grootste en misschien ook wel de oudste boom in Waarder, moest de organisatie van de huttenbouw op zoek naar een vervangende locatie. Gelukkig bleek dat in deze dorpsgemeenschap te kunnen worden opgevangen door een gastvrije ontvangst op het erf van kaasboerderij Hogendoorn aan de Groendijck, de locatie waar eerder ook de boerenerfmarkten zijn gehouden.
(105 foto's) - 2 september 2015 toegevoegd

Met het hun musical "Brandweer" hebben de groep 8 leerlingen de basisschooljaren op hun vertrouwde PWAschool afgesloten. Deze humoristische musical gunde, het in grote getale aanwezige publiek, een kijkje in de dagelijkse bezigheden en gebeurtenissen in een brandweerkazerne, waar de aanwezige brandweer mannen en vrouwen er een aantal bijzondere nevenactiviteiten voor de buurt op na hielden.
(41 foto's) - 22 juli 2015 toegevoegd

Woensdagmorgen 27 mei leek het in en voor De Wegwijzer in Driebruggen wel of we een ruime eeuw terug waren gegaan in de tijd. Alle leerkrachten waren gekleed zoals hun illustere voorgangers in die tijd er uit moeten hebben gezien en ook de leerlingen hadden qua kleding een flinke stap teruggedaan in de tijd.
(125 foto's) - 31 mei 2015 toegevoegd

Vrijdagmorgen 22 mei vond in Waarder het praktijkgedeelte plaats van de verkeersexamens voor de hoogste groepen van achtereenvolgend de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder en de Lelie en de Wegwijzer uit Driebruggen. Op de eigen school was in de voorgaande dagen al het theorie gedeelte gedaan en daar waren allen prima doorheen gekomen.
(26 foto's) - 25 mei 2015 toegevoegd

Voor de kinderen van Driebruggen had speeltuinvereniging Wildebras, zaterdag 4 april, een grootse zoektocht naar paaseieren georganiseerd. Verzamelpunt en tijdstip was 14.00 uur op het parkeerterrein van het voormalige gemeentehuis aan de Groendijck. Gastvrij ontvangen op het nabij gelegen terrein van de familie Vroege had de Paashaas een groot aantal witte en ook enkele goudkleurige eieren verborgen. Iedereen deed natuurlijk zijn uiterste best om maar zo veel mogelijk eieren te vinden.
(70 foto's) - 9 april 2015 toegevoegd

In de speeltuin werden de kinderen opgewacht door een levensgrote Paashaas en mochten ze vanaf 10 uur naar de listig verstopte eieren gaan zoeken. Sommige waren gemakkelijk te vinden, maar er waren ook exemplaren bij die echt heel goed waren verstopt. Ondanks het niet bepaald meewerkende weer werd het voor de 55 jaar bestaande speeltuinvereniging en alle kinderen een leuke dag.
(58 foto's) - 28 maart 2015 toegevoegd

Eerst beneden de schoenen uit doen en dan vlug naar de bovenzaal waar de kinderen hun fantasie naar hartelust konden uitleven met LEGO. De speeltuinvereniging had gezorgd voor een overvloed aan materiaal en natuurlijk ook voor limonade en ander lekkers. Ook was er als uitdaging een thema, dieren, opgegeven om in LEGO uit te beelden of te bouwen en dat leverde aan het eind van de middag een prachtige en kleurrijke serie creaties op.
(52 foto's) - 10 februari 2015 toegevoegd

7 februari 2015 werd in de activiteitenzaal van Rijngaarde weer het jaarlijks en nu wel traditioneel te noemen schoolschaaktoernooi gehouden. Een spannende wedstrijd voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die kunnen schaken. Dit jaar werd aan het toernooi deelgenomen door de Da Costa school, de Goede Herderschool, de Pax Christischool, Speel en Werkhoeve, Prinses Beatrixschool, Willibrord-Milandschool, Verhoef-Rollmanschool en De Wegwijzer Driebruggen.
(49 foto's) - 7 februari 2015 toegevoegd

Woensdagmorgen waren in alle lokalen van De Wegwijzer in Driebruggen de verschillende groepen leerlingen gemengd bezig met het fabriceren van luidruchtige muziekinstrumenten om daarmee hun juf Maartje een warm en onvergetelijk uitgeleide te bezorgen.
En dat is het zeker geworden!
(101 foto's) - 7 februari 2015 toegevoegd

Nadat donderdagavond eerst de leerlingen van alle groepen met hun leerkrachten in het eigen stemmig verlicht klaslokaal een intiem Kerstfeest hadden gevierd, was er in de centrale aula een gezellige bijeenkomst waarbij ook de ouders en andere belangstellenden, onder het genot van een drankje en een hapje, aanwezig konden zijn.
(34 foto's) - 21 december 2014 toegevoegd

De kerstviering van De Wegwijzer trok woensdagavond 17 december meer als driehonderd bezoekers naar de Gereformeerde Kerk in Waarder waar de kinderen het kerstverhaal brachten. Jozef, Maria, het kind, de herders en ook een de weg wijzende engel, ze waren er allemaal. Met het verhaal, de zang van de kinderen en de samenzang van alle aanwezigen, werd het een avond die een prachtige indruk achterliet.
(110 foto's) - 21 december 2014 toegevoegd

Zoals altijd trouw voorafgegaan door het muziekkorps van OBK, voorzien van veilige rode achterlichtjes op de grote muziekinstrumenten, is zaterdagavond 1 november weer de kleurrijke en feestelijke, door de speeltuinvereniging georganiseerde, lampionnenoptocht door Waarder gehouden. Na het vertrek vanaf het schoolplein en de ronde door het dorp stond er bij terugkeer voor iedereen een lekkere warme beker chocolademelk te wachten.
(22 foto's) - 11 november 2014 toegevoegd

De Arie van Zwietenzaal in Custwijc was woensdagmiddag 29 oktober het werkterrein van ruim 60 knutselende kinderen. De speeltuinorganisatie had een grote knutselmiddag georganiseerd waarin de kinderen, soms een klein beetje geholpen door een ouder of handige opa of oma, zich konden uitleven in het maken van een lampion vanuit een leeg conservenblikje. Voor de allerjongsten was er een knutseltafel waar ze aan de gang konden met het vrolijk gekleurde "Magic Mais"
(38 foto's) - 30 oktober 2014 toegevoegd

Donderdag 16 oktober 2014 - Afsluiting van de Kinderboekenweek in de PWAschool - Waarder.
Donderdag 16 oktober 2014 organiseerde de Prins Willem-Alexanderschool een feestelijke afsluiting van de kinderboekenweek.
De verschillende groepen leerlingen hadden in de voorgaande dagen zelf een kort leuk verhaal gemaakt over Elmer die over 100 nachtjes jarig zal zijn, over het olifantenvrouwtje Olla uit de feestwinkel en Ooglapje de beer.
(43 foto's) - 18 oktober 2014 toegevoegd

Woensdag 8 oktober 2014 - Een gezellig drukke kinderboekenmarkt in de Wegwijzer - Driebruggen.
Behalve een enorme voorraad leuke kinderboeken voor alle leeftijden was ook de schrijver van de boeken
over De Wiericke Boys, Ad van der Laan, aanwezig met zijn boeken en om deze te signeren met een persoonlijke boodschap.
(32 foto's) - 14 oktober 2014 toegevoegd

Vrijdag 27 juni 2014 - Sportdag voor de groepen 5 t/m 8 van de Prins Willem-Alexanderschool op de voetbalvelden van WDS in Driebruggen met assistentie van de SDV (Sport-Dienstverlening-Veiligheid) studenten van het Kalsbeek College. De dag begon een beetje druilerig, maar al heel snel liet de zon zich weer en meer zien werd er onder de bekwame begeleiding van de Kalsbeek SDV'ers fanatiek deelgenomen aan een keur van best wel moeilijke en spannende wedstrijden.
(110 foto's) - 28 juni 2014 toegevoegd

Het was 4 juni een spannende woensdagmorgen voor de groep 8 leerlingen van de PWAschool in Waarder. Door het afleggen van een examen mochten zij hun opgedane EHBO kennis demonstreren. Ook voor een aantal leerlingen uit groep 7 was het trouwens een beetje spannend, want zij mochten "slachtoffer" spelen.
Een aantal heel belangrijke handelingen passeerden tijdens dit examen de revue.
(90 foto's) - 8 juni 2014 toegevoegd

Loomen (misschien is het binnenkort wel een nieuw Nederlands werkwoord in de Grote Van Dale) is een bijzonder creatieve uitdaging en kleurrijke bezigheid. De PWAschool in Waarder heeft het creatieve voortouw genomen door in samenwerking met Molina's Toys een LOOM workshop te organiseren. Met speciale kleine elastiekjes in een onvoorstelbare hoeveelheid kleurvariaties wordt op een daarvoor ontwikkeld loombord een patroon in elkaar geweven.
(36 foto's) - 9 juni 2014 toegevoegd

Dinsdagmorgen 27 mei was het voor het schoolplein van de Wegwijzer in Driebruggen een drukte van belang vanwege het Veilig Verkeer verkeersexamen van in totaal zestig leerlingen van de drie scholen in Waarder en Driebruggen. Voordat kon worden gestart werden alle fietsen door de aanwezige politiemensen samen met onze BOA zorgvuldig gecontroleerd op veiligheid.
Gelukkig was daarop helemaal niets aan te merken en konden alle fietsen worden voorzien van de "OK" sticker.
(31 foto's) - 7 juni 2014 toegevoegd

Op woensdag 9 april vierden de juffen en meesters gezamenlijk voor de hele school hun verjaardag. Het feest had cowboys en indianen als thema en de dag werd begonnen in de hal van de school. Iedereen was in feestelijke en toepasselijke kleding en ter gelegenheid van deze viering werden de leerkrachten toegezongen door de kinderen.
(61 foto's) - 10 april 2014 toegevoegd

Zaterdag 5 april is het nieuwe speeltuinseizoen van speeltuinvereniging Speelvreugd in Waarder van start gegaan. Er was een best wel moeilijke speurtocht uitgezet waarbij op veel verschillende locaties naar letters moest worden gezocht waaruit dan een zin kon worden samengesteld. Afhankelijk van de leeftijdsgroep kon in groepjes worden meegedaan aan deze speur/puzzeltocht of mocht er naar in de speeltuin verstopte gekleurde(paas)eieren worden gezocht.
(27 foto's) - 6 april 2014 toegevoegd

Donderdagavond 27 maart mochten de ouders en familieleden van alle groepen leerlingen van "De Wegwijzer" kennis komen nemen van het kleurenproject waar ze in school al enkele weken druk mee bezig waren geweest. Bij binnenkomst werd het al direct duidelijk dat het werkelijk op een heel veelzijdige manier om kleuren en de vele raakvlakken daarvan in in het dagelijkse leven moest gaan.
(54 foto's) - 7 april 2014 toegevoegd

Donderdagavond was het eindelijk zo ver dat de leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder hun ouders en familieleden konden tonen wat en hoe zij hun project over duurzaamheid en gezond leven vorm hadden gegeven.  Per groep en/of met hun klas hadden ze allemaal hun ideeën over duurzaamheid, hergebruik van materialen en een gezond leven in de, en dus ook hun, toekomst vorm gegeven.
(62 foto's) - 6 april 2014 toegevoegd

Elk jaar nodigt de PWAschool in Waarder één van de lokale predikanten uit om als inspirerende gastspreker voor te gaan in de jaarlijkse "Schoolviering". Vorig jaar was het Ds. Breure en donderdagmiddag 6 februari was Ds. Erick Versloot hiervoor uitgenodigd. "Ga voor Go(u)d" was als het op dit moment, vanwege de Olympische Winterspelen, bijzonder actuele thema gekozen.
(28 foto's) - 9 april 2014 toegevoegd

Zaterdag 25 januari 2014 deden er 80 kinderen, afkomstig van 9 verschillende scholen uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, mee aan het grote schoolschaaktoernooi wat werd gehouden in een zaal van Rijngaarde in Bodegraven.
Het dubbele aantal vergeleken met vorig jaar.
(28 foto's) - 26 jan 2014 toegevoegd

Vrijdag is de dag dat de meeste groepen van de Waarderse Prins Willem-Alexanderschool de gymnastieklessen hebben, maar vanwege de unieke ijsomstandigheden werden deze vrijdag 10 februari even ingeruild voor schaatsen op de Kosterdijk.
(95 foto's)

Maandag 1 februari 2010 is de Fa. Van Den Hadelkamp uit Oudewater begonnen met de sloop van de gebouwen van het oude schoolcomplex, Prins Willem-Alexanderschool, De Woelwaters en De Zonnebloem.
(77 foto's)

Vrijdag 12 juni 2009 - Nadat de leerlingen en leerkrachten een feestelijke rondgang met draaiorgel hadden gemaakt door enkele straten van Waarder, verrichtte burgemeester J. Elzinga en Martin Boerefijn van het schoolbestuur, de officiële opening door zich door een muur van ballonnen toegang te verschaffen.
(114 foto's)

Donderdag 28 mei 2009 - 's-Morgens het hijsen van de vlaggen en de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw van de Prins Willem-Alexanderschool, 's-middags gevolgd door een sponsorloop van Gr 1-4 en later Gr 5-8, rondjes gelopen door de Prins Bernard- en de Prins Willem-Alexanderstraat met als start- en eindpunt het parkeergarageplein.
(74 foto's)

Inpakken, opruimen, verhuizen, uitpakken, inrichten en installeren.
Het hele (school)verhuizing gebeuren, met als afronding het zorgvuldig overplaatsen van het unieke tegelkunstwerk uit het oude schoolgebouw naar een mooie plaats in de nieuwe school.
(131 foto's)

19 mei 2009 - De laatste schooldag in het 'oude' gebouw van de PWAschool. De leerlingen brachten iets van van hun oude lokaal over naar hun toekomstig nieuwe lokaal. Daarna was er een afsluitings-'ceremonie' op het oude schoolplein met gedichtjes, zingen van het schoollied en het met stoepkrijt uiten van de laatste gedachten aan de school op de tegels van het plein.
(55 foto's)

18 apr '09 - Omstreeks 400 aanwezigen, gezellige en verrassende (her)ontmoetingen,
veel vrolijke gezichten, een soepel lopende organisatie en voortreffelijk weer.
Het beeld wat bijblijft van de grote rëunie van de Prins Willem-Alexanderschool.
(146 foto's)

23 sept '08 - Een afvaardiging van 3 generaties postzegelverkoopsters/verkopers uit het 900 jarige Waarder, wordt ontvangen door
HM koningin Beatrix voor het door haar plaatsen van de eerste bestelling Kinderpostzegels 2008.
(Deze fotoserie wordt voorafgegaan door 36 foto's gemaakt tijdens de opnamen voor SBS 6  'Hart van Nederland')
(161 foto's)

Terug