Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht geworden.
In een gastenboek kunnen, door de bezoeker(s), ook meer of minder persoonlijke gegevens worden vermeldt waar ik geen onmiddelijke controle of invloed op heb.
Om privacyproblemen en het in conflict komen met deze AVG te voorkomen is daarom nu helaas het gastenboek opgeheven.

Gebruik voor eventuele vragen of opmerkingen a.u.b. de e-mail optie.