Een goede communicatie en correcte uitleg is m.i. altijd nuttig en op z'n plaats!
Daarom hieronder de verklaring waarom de betreffende fotoseries (helaas) van mijn website zijn verdwenen:


Enige tijd geleden kwam ik er bij toeval en tot mijn grote verbazing achter dat alle, en o.m. ook de vele door mij gemaakte, fotoseries van de website van de PKN Gereformeerde Kerk Waarder waren verwijderd.

Via een voorzichtig polsen naar de reden kreeg ik te horen dat dit was gebeurd vanwege een door hogerhand(?) opgelegde maatregel. Het zou te maken hebben met de nieuwe privacy-wetgeving (AVG) waarin het is verboden om persoonsgegevens,
zonder toestemming en adequate zekerheid van beveiliging, te registreren.

Nu waren er aan de betreffende foto's geen namen of enige andere vorm van gegevensregistratie gekoppeld,
dus dat veroorzaakte bij mij vanzelfsprekend wel verbazing en automatisch ook vraagtekens.

Mijn verbazing nam nog meer toe toen ik daarbij ook nog vaststelde dat werkelijk alle fotoseries waren verdwenen.
Ook de specifieke fotoseries die op verzoek (dus met toestemming!) waren gemaakt van o.m. doop- en andere bijzondere diensten.

Om mee te beginnen was het, op z'n vriendelijkst gezegd, een zeer teleurstellende ervaring dat deze, duidelijk geplande, maatregel ook niet even aan mij, als toch zo'n beetje de grootste toeleverancier van de fotocollecties, kon worden doorgegeven.
Had ik toch wel "aardig" gevonden. Nu werd ik er helaas teleurstellend en pas achteraf, in een negatieve zin, mee geconfronteerd.

Verder nieuwsgierig geworden, maakte een vluchtige zoektocht op .o.m. Google mij al snel duidelijk dat op websites van andere kerken, zelfs in de nabije omgeving en met dezelfde denkrichting, hier anders tegenaan wordt gekeken. (Veel foto's aangetroffen)

E.e.a. heeft mij het onprettige maar ook welhaast onvermijdelijke "niet langer welkom" gevoel gegeven, waardoor het mij niet meer gewenst en/of zinvol lijkt om (hier lokaal), nu en in de toekomst, door te gaan met het, via foto's, herinneringen vastleggen van kerkelijke gebeurtenissen en/of de hieraan gerelateerde overige activiteiten.

Het bovenstaande is er de oorzaak van dat ik het (helaas) als een noodzaak heb ervaren om alle aan de Gereformeerde Kerk Waarder gerelateerde fotoseries ook van mijn website te verwijderen.

Heel jammer! Het gebeurde heeft mij echt negatief verrast en dat spijt mij meer dan ik hier kan verwoorden.

Wel fijn dat, in de loop der tijd, specifiek deze fotoseries toch meer als 16500 maal zijn bekeken.
Dank voor deze gewaardeerde belangstelling en de vele positieve reacties die ik daaruit heb mogen ontvangen.
Afsluitend wil ik ook bedanken voor het feit dat u, door dit te lezen, van het bovenstaande kennis hebt willen nemen.       Alle goeds toegewenst!

Terug