Fotoserie's over de bouw van de Màximalocatie fase2 in Waarder

Als laatste onderdeel van de nieuwbouw Maxima locatie fase 2 in Waarder, is donderdagmiddag 27 augustus, op feestelijke en officiële wijze, de zaal geopend en in gebruik gesteld.
De zaal, met als naam "de Huiskamer van Waarder", is de locatie geworden waar Welzijnsstichting Kerverland de activiteiten welke voorheen in de Kerverlandzaal plaatsvonden, gaat voortzetten en verder ontplooien.
(83 foto's) - 30 augustus 2015 bijgewerkt

Na het bereiken van het hoogste punt op 20 nov 2014 is hard door gegaan met het metselwerk aan de buitenzijde, spouwisolatie, het aanbrengen van de dakbedekking, plaatsen van kozijnen, plaatsen van balkons, stuc- en schilderwerk, en een bijna niet nader te omschrijven veelheid aan intern installatiewerk zoals o.m. vloerverwarmingen, elektra, sanitair, bestrating, tuinaanleg en nog veel meer.
(224 foto's) - 18 mei 2015 bijgewerkt

De nieuwbouw van de Maximalocatie fase-2 begint zo langzamerhand aan het laatste stadium en daarmee kwam ook de sirenemast, op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Prinses Beatrixstraat, in de verdrukking en veel te dicht naast de woningen te staan. Na het verkennen en onderzoeken van enkele andere mogelijke locaties is door de gemeente een nieuwe plek voor de mast gevonden. Wat verderop in de Prins Bernhardstraat in het grastalud naast het water van de Kerverlandse wetering en naast de brug.
(45 foto's) - 23 april 2015 toegevoegd

Vrijdagmiddag 20 februari werd er tussen 14.00 en 15.30 uur even niet actief gebouwd aan de nieuwe Maxima-2 locatie, maar was er voor de toekomstige bewoners en familie gelegenheid om hun aanstaande woning eens werkelijk te komen bekijken. Bij de ingang van het bouwterrein werd iedereen hartelijk ontvangen door medewerkers van de woningbouwvereniging.
(28 foto's) - 20 feb 2015 toegevoegd

De bouwcombinatie Vergeer Bouw en Goudriaan-Jongerius uit respectievelijk Reeuwijk en Waarder bereikten donderdagmiddag 20 november het hoogste punt in hun gezamenlijke bouwproject in Waarder, de Màximalocatie fase 2. Met een bescheiden feestelijk vertoon werd die middag de dakplaat van de liftkoker op z'n plaats gelegd en kon daarop de vlag worden geplaatst.
(21 foto's) - 23 nov 2014 toegevoegd

De gevelpanelen en kozijnen worden geplaatst, balcons en gallerijen op hun plaats gehesen, riolering wordt aangelegd en aangesloten en de laatste verdieping wordt aangebracht. Als er geen tegenslag komt kan alles voor de winter "dicht" zijn.
(149 foto's) - 19 nov 2014 bijgewerkt

De bouwvakvakantie zit er weer op en de bouw is 25 augustus hervat met o.m. het plaatsen van de staalconstructie en de muren.
Het gaat nu ineens omhoog.
(264 foto's) - 11 okt 2014 bijgewerkt

Nadat voor de Pinksteren alle heipalen de grond in waren gejaagd zijn na het Pinksterweekend dinsdagmorgen de werkzaamheden voortgezet met grondwerk, het "koppensnellen", bekisting en bewapening aanbrengen en verdere fundering voorbereidingen.
29 juli zijn de laatste metingen uitgevoerd en maatmarkeringen aangebracht voordat er werd begonnen aan de bouwvakvakantie.
(155 foto's) - 2 aug 2014 bijgewerkt

Nadat, in de aanwezigheid van de notaris, door de directeur van de Woningbouwvereniging Vincent van Luit, namens de gemeente wethouder Wendy Verkley en voor de Stichting Kerverland voorzitter Jan de Groot en secretaris Gijs Kok, eerst de nodige documenten waren ondertekend, kon de heuglijke gebeurtenis van het slaan van de eerste officieele paal door Kerverland bewoner Nico de Hoog en bestuurslid van Kerverland Cees Oskam plaatsvinden.
(128 foto's) - 10 juni 2014 toegevoegd

In de 2e helft van mei is het voormalige terrein van de Prins Willem-Alexanderschool bouwrijp gemaakt. In de loop van de jaren dat het voormalige schoolterrein ongebruikt en braak heeft gelegen heeft zich daar omvangrijke vegetatie ontwikkeld welke eerst, samen met de restanten achtergebleven puin, moesten worden verwijderd. Daarna kon het terrein worden gelijk worden gemaakt, konden de bouwketen worden geplaatst en de heistelling op het terrein worden gezet.
(50 foto's) - 28 juni'14 - 3 foto's toegevoegd

4 februari 2014 - Informatieavond voor bewoners van het huidige Kerverland en omwonenden van de bouwlocatie Maxima fase2. Tijdens deze avond werden de laatste bouwtekeningen getoond, werd het bouwplan uitgelegd en konden vragen worden gesteld
welke vervolgens door één van de bij de bouw betrokken deskundigen werden beantwoord.
(18 foto's) - 13 juni 2014 bijgewerkt

Even een klein stapje terug in de tijd.
Voordat er werd begonnen aan de Maximalocatie (zelfs nog vóór Maxima fase 1) stonden op deze plek de Prins Willem-Alexander basisschool en het onderkomen voor de peuters, De Zonnebloem en De Woelwaters.
(26 foto's) - 16 juni 2014 toegevoegd

Even terug naar 18 januari 2006. Plattegrond van het oorspronkelijke en ambitieuze plan voor de Maximalocatie met daarop de handtekeningen van de initiatiefnemers en van de instellingen die het zo mooie plan zouden gaan steunen en realiseren.
Helaas is daar weinig, of eigenlijk niets, van terecht gekomen. Als één van de eerste briljante ideeen sneuvelde de geplande ondergrondse parkeergelegenheid. Daarna volgde er al snel een aantal externe invloeden waardoor het plan steeds meer in omvang kromp. De schoolgebouwen werden nog wel gesloopt en een sterk aangepaste fase 1 van het plan is nog uitgevoerd, maar daarna bleef het terrein van de gesloopte school nog lange tijd braak liggen. (zie daarvoor ook de andere fotoserie)


Terug